Θέλοντας να προσεγγίσουμε την νεότερη γενιά σκεφτήκαμε τον “δρόμο” του χρώματος ως γέφυρα του παρελθόντος με το σήμερα.

Οι Απόκριες στα Μέγαρα των παλαιών χρόνων ήταν ακριβώς όπως σήμερα. Γλέντια, χαρές και πολύ χρώμα.

Οι παλιές οικογενειακές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, αποτελούν απόδειξη μιας εποχής που το χρώμα ήταν… “ακριβό”.
Στους μεγαλύτερους το συναίσθημα νοσταλγίας και οι αναμνήσεις του τότε, είναι συνυφασμένες με την ασπρόμαυρη (Α/Μ) φωτογραφία. Όμως αυτό δεν συμβαίνει σε νεότερες γενιές, καθώς δεν έχουν αναμνήσεις αποτυπωμένες σε Α/Μ φωτογραφίες και τις γνωρίζουν μόνο ως “απόδειξη” μακρινής εποχής ή ως κομμάτι της φωτογραφικής τέχνης.

Οι περισσότερες οικογενειακές φωτογραφίες πριν το 1978 είναι ασπρόμαυρες. Αυτό οφείλεται στο ότι τα έγχρωμα φιλμ εκείνη την εποχή απαιτούσαν διαφορετικού τύπου εμφάνιση, αρκετά ακριβή, ώστε να μην είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη.

Θέλοντας να προσεγγίσουμε την νεότερη γενιά σκεφτήκαμε τον “δρόμο” του χρώματος, για αυτό το σκοπό έγινε μια προσπάθεια επιχρωματισμού σε παλιές επιλεγμένες Α/Μ φωτογραφίες (πριν το 1975) που ήδη υπάρχουν στο Μεγαρικό Φωτογραφικό Αρχείο. Δόθηκε έμφαση μόνο στον επιχρωματισμό και όχι στην πλήρη αποκατάσταση της κάθε φωτογραφίας.

Ευχαριστούμε πολύ για τις φωτογραφίες τους:
Λεωνίδα Μουρτζούκο
Νικόλα Γιαγκούλοβιτς
Κανέλλα Μαργέτη
Παναγιώτα Παπαπαύλου
Δημήτρη Λιόγρη
Νίκο Ρούσση

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search