Μετά το Πάσχα, στα Μέγαρα έχουμε τα Ρουσάλια τη Δευτέρα. και το Χορό της Τράτας τη Τρίτη. Η Λαογραφία θέλει αυτά τα έθιμα να προέρχονται απ την εποχή Τουρκοκρατίας. Στην πραγματικότητα έχουν πολύ βαθύτερες ρίζες που φτάνουν στα αρχαία χρόνια.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search