Δεξιά το πρώτο Υδροφόρο της περιοχής μας συμμαχικό Bedford MWD το έτος 1956 στην φώτο οι Μεγαρίτες Λάμπρος Ορφανός και ο συνέταιρος του Παναγιώτης Λαγάκης.
Αριστερά, γεμίζοντας το Βυτίο του στον Δημοτικό κρουνό στην Έξω Βρύση ο πατέρας μου Λάμπρος Ορφανός με το ίδιο Bedford MWD το έτος 1958 αλλά μετασκευή πλέον από την Ιταλική εταιρία όπου είχε αναλάβει την αποπεράτωση των κρατικών δεξαμενών στο πέραμα Μεγάρων.
Τις φωτογραφίες μας έστειλε ο Σπύρος Ορφανός, που τον ευχαριστούμε πολύ.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search